header-bottom

Overlijdensrisicoverzekering en jouw hypotheek

26-11-2020

Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht bij jouw hypotheek?

Voor de meeste banken is het niet meer verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten in combinatie met een hypotheek. Het kan zijn dat er wel een eis is vanuit de bank om een verzekering af te sluiten. In het bovenstaande stuk heb je kunnen lezen dat het voor hypotheekaanvragen met NHG niet meer verplicht is om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Wanneer het gaat om een hypotheek zonder NHG kan het echter wel verplicht zijn om een verzekering af te sluiten, zodat het risico bij overlijden wordt afgedekt met een overlijdensrisicoverzekering.

Is het handig om een overlijdensrisicoverzekering bij je hypotheek af te sluiten?

Je moet je dan direct bedenken wat gebeurt als je komt te overlijden. Is er genoeg geld zodat de nabestaande de hypotheek kunnen blijven betalen of gaan ze de woning verkopen? Als je niks hebt geregeld kan het zijn dat jij jouw nabestaanden met een hoge schuld achterlaat, waardoor zij in financiële problemen kunnen komen. Laat je daarom goed voorlichten over de risico’s en hoe je dit kunt voorkomen!

Overlijdensrisicoverzekering en hypotheek aanvragen

Het aanvragen van jouw overlijdensrisicoverzekering wordt vaak door jouw hypotheekadviseur geregeld op basis van de gegevens die jij hem hebt gegeven. Bij SpaaQ maken wij een vergelijking tussen meerdere verzekeraars en voorwaarden die zij stellen. Ook de maandelijkse premie die je betaald is een belangrijk punt waarop wij verschillende verzekeraars vergelijken.

Een verzekering is al af te sluiten vanaf € 5.000 euro. De dekking die voor jou benodigd kan zijn is van meerdere factoren afhankelijk. Hoe ouder je bent, hoe hoger het risico is dat je voortijdig komt te overlijden. Dus, voor een startershypotheek kan de premie flink lager zijn dan voor een doorstromer die naar een volgende woning gaat.

Overlijdensrisicoverzekering en jouw leeftijd

Bij veel verzekeraars is er een grens tot wanneer je verzekerd kan worden. Dit is vaak tussen de 60 en 70 jaar. Naast deze verzekeringsgrens is ook de looptijd van de verzekering afhankelijk van jouw leeftijd. Deze grens ligt tussen de 70 en 80 jaar.

Gezondheidsverklaring en medische keuring

Bij de aanvraag van een verzekering krijg je altijd een vragenlijst die je moet invullen waaruit blijkt hoe jouw gezondheid is. Met deze vragenlijst wordt er een risico inschatting gemaakt of de kans dat je overlijdt aanwezig is binnen de looptijd van het product. Op basis hiervan kan ook de premie worden aangepast. De kosten van een overlijdensrisicoverzekering worden als volgt berekend:

  • De hoogte van de dekking
  • Een gelijkblijvende dekking of dalende periodieke uitkering
  • Jouw leeftijd
  • Jouw gezondheid bij het afsluiten van de verzekering
  • Of je rookt ja of nee

Omdat we bij SpaaQ verschillende verzekeraars vergelijken kan er nog wel eens flink bespaard worden op de premie. Let op! Bij sommige kantoren wordt er een bedrag in rekening gebracht om de overlijdensrisicoverzekering aan te vragen en af te sluiten. Dit kan oplopen tot wel €200 euro! Bij ons is de aanvraag en het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek al verwerkt in de hypotheekadvies kosten.

Medische keuring

Boven een bepaald bedrag is het mogelijk dat verzekeraars je verplichten om een medische keuring te laten uitvoeren bij een arts. Vaak is dit pas het geval wanneer je een verzekering afsluit van boven de € 400.000.

Hypotheek en overlijdensrisicoverzekering

Als je een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een hypotheek afsluit wordt de verzekering vaak verpand aan de hypotheek. Dit betekent dat niet jouw nabestaanden als eerste recht hebben op het geld, maar dat de hypotheek met het geld als eerste moet worden afgelost. Door het verpanden geef je de verzekeraar toestemming om het bedrag dat uitgekeerd wordt wanneer je komt te overlijden direct naar de bank gaat. Hiermee voorkom je dat jouw nabestaanden voor verrassingen komen te staan mocht je komen te overlijden.

Moet je erfbelasting betalen over het uitgekeerde bedrag?

Als een verzekering tot uitkering komt dan zijn er regels van toepassing zoals de wet erfrecht ons voorschrijft. In een samenlevingsovereenkomst of de huwelijkse voorwaarden kan je door een notaris clausule laten opnemen dat de uitkering van de verzekering vrij is van erfbelasting. Als je de overlijdensrisicoverzekering laat opmaken krijg je een polis. Als er in de polis staat dat de verzekering kruislings is afgesloten dan is jouw partner vrij van erfbelasting. Dit komt doordat je samen de premie betaald voor elkaar.

Verhuizen en je overlijdensrisicoverzekering

Jouw verzekering kent een looptijd. In veel situaties is de looptijd als de verzekering in combinatie met een hypotheek wordt afgesloten 30 jaar. Het meenemen van de verzekering behoort vaak tot een oplossing. Maar het kan ook zijn dat de verzekering niet nodig is voor de nieuwe hypotheekaanvraag. Wanneer dit het geval is zou je de verzekering kunnen laten beëindigen. Als je dit doet, let dan wel even op of je een premiereserve hebt opgebouwd of niet. Want, wanneer je zo’n reserve hebt opgebouwd kan je geld terugkrijgen van de verzekeraar. Echter zijn de verzekeringen vaak zo opgebouwd dat je een korting hebt gekregen op de premie, waardoor er geen premiereserve meer aanwezig is. Beëindig je dan de verzekering, dan betekent dat dat je niet meer verzekerd bent en ook niks uitbetaald krijgt.

Meer informatie over een overlijdensrisicoverzekering?

The form contains errors